Testament

De overledene kan eigenhandig of bij de notaris een testament opgemaakt hebben dat hij thuis of in zijn bankkluis bewaarde, of bij een notaris in bewaring gaf.
Om te weten of betrokkene een testament liet registreren kan u persoonlijk of via een notaris inlichtingen bekomen (tegen betaling) bij het registratiekantoor van uw gemeente.
De notaris kan ook navraag voor u doen (tegen betaling) bij de: Koninklijke Federatie van Belgische Notarissen CRT (Centraal Register voor Testamenten) Bergstraat 30-32, 1000 Brussel (Tel. 02/505.08.46).

Deze gegevens moeten schriftelijk aangevraagd worden, vergezeld van een overlijdensattest. Het registratiekantoor zal u enkel meedelen of er een testament is en welke notaris het heeft opgemaakt. Enkel de notaris kan de inhoud ervan meedelen.

Contacteer in elk geval een notaris als:

Betwistingen worden door de rechtbank van eerste aanleg beslecht.