Klein verlet

De werknemer mag van het werk afwezig zijn met behoud van zijn normale loon ter gelegenheid van een begrafenis in de hieronder vermelde gevallen:

Drie dagen door de werknemer te kiezen tijdens de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis.
Dit voor een overlijden van:

Twee dagen door de werknemer te kiezen tijdens de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis.
Dit voor een overlijden van:

De dag van de begrafenis
Dit voor een overlijden van:

 

Werknemers die wettelijk samenwonen (= een verklaring hebben afgelegd voor de ambtenaar van de burgelijke stand), worden gelijkgesteld met gehuwde werknemers.
Voor de toepassing van het klein verlet wordt het aangenomen of erkend natuurlijk kind gelijkgesteld met het wettig kind en wordt een halfbroer of halfzus gelijkgesteld met een broer of zus.