Opzoeken van bankrekening na overlijden

Een door de Belgische Vereniging van Banken (BVB) aangeboden dienst
Bij het openvallen van een nalatenschap ondervinden de erfgenamen vaak moeilijkheden om te achterhalen bij welke bank de overledene cliënt was of een kluis huurde. Zonder die informatie is het voor de erfgenamen moeilijk om de nalatenschap volledig te verdelen en om hun fiscale verplichtingen na te komen zoals het hoort.
De BVB kan de erfgenamen helpen bij hun opzoekingen, mits zij (of één van hen), of hun advocaat of nog hun notaris een schriftelijke vraag indienen (indient).
Die aanvraag moet de volgende gegevens bevatten:
Wat de overledene betreft:
Wat de persoon betreft die de aanvraag indient:
Aleen de aanvragen waarop alle vereiste gegevens zijn vermeld, worden doorgestuurd naar de bankenleden van de BVB.
De leden geven rechtstreeks antwoord aan de persoon die de aanvraag heeft ingediend, op voorwaarde dat de overledene bij hen een rekening of een tegoed had of er een kluis huurde.
De BVB rekent voor deze dienst 125 euro administratieve kosten aan.
De aanvragen moeten worden toegestuurd aan het Departement Fiscaliteit, Boekhoudnormen en Prudentiële regels van de BVB, de heer Daniel Mareels, Aarlenstraat 82 – 1040 Brussel.
Wie dat wenst, kan uiteraard rechtstreeks met de banken contact nemen. Een volledige lijst van alle finaniële bemiddelaars vindt u op de ‘pagina van de spaarder/site map’ op website van de Commissie voor het Bank-, Financie- en assurantiewezen (CBFA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel (Tel. 02/220.52.11) – www.cbfa.be.