Nazorg

Er komt veel op u af na het overlijden van een dierbaar familielid. Bij Uitvaartzorg Cornelis kan u een praktische folder verkrijgen waarin de volledige administratieve afhandeling van een overlijden beschreven staat.
Banken en machtigingen
Facturen en nota’s
Abonnementen en lidmaatschappen
Huurcontracten
Telefoon, kabel en internet
Gas, elektriciteit en water
Verzekeringen
Nabestaandenpensioen en uitkeringen
Huurtoeslag en zorgtoeslag
Fiscale zaken en erfzaken
Voor sommige zaken is het nodig een notaris, belastingadviseur of accountant in te schakelen.
Natuurlijk blijven wij ook daarna bereikbaar, zodat u ons altijd kunt raadplegen voor vragen.